13 situácií, kedy by ste mali zvážiť marketingových konzultantov

Row & Slide Consulting
5 min readApr 20, 2022

--

Každé podnikanie je špecifické, a nikto nevie dopredu odhadnúť, čo všetko sa môže stať. S prichádzajúcimi problémami je nevyhnutné hľadať vhodné a efektívne riešenia. A práve táto schopnosť by mala byť jednou z vašich najdôležitejších zručností, ktoré by ste mali neustále rozvíjať. Niektoré veci sa dajú vyriešiť jednoducho, iné si vyžadujú riešenia v širšom kontexte.

Dôležité je uvedomiť si, že nie každý problém je v skutočnosti problémom. Častokrát je len jeho prejavom, a to je markantný rozdiel, ktorý majitelia biznisov nedokážu vždy odlíšiť. Aj preto sa mnohí obracajú na externých biznisových a marketingových konzultantov. Počas našej praxe sme sa stretli s rôznymi prejavmi problémov našich klientov. Podarilo sa nám pri nich identifikovať situácie, ktoré môžu byť dôvodmi pre využitie konzultantských služieb aj pre vás. Možno sa v nich nachádza aj váš biznis.

  1. Vaše podnikanie nemá jasnú biznisovú a marketingovú stratégiu.

Množstvo problémov vychádza práve z absencie dlhodobejšej biznisovej a marketingovej stratégie a plánu, ktoré by mali byť správne prepojené. Práve z nich vychádzajú taktiky a kroky, ktoré pri správnej implementácii naplnia vaše biznisové ciele. Bez plánu navyše neviete ani kontrolovať a reportovať napĺňanie stratégií či cieľov. Ak už nejaké stratégie v rámci firmy máte, hĺbkový audit vám ukáže, ako s nimi pracovať a ako vytvoriť ich alternatívne scenáre.

2. Nemáte na marketing čas, no viete, že ho potrebujete.

Marketing je pre rast biznisu nevyhnutnosťou. Ide však o činnosť náročnú na čas, ktorá si vyžaduje plné nasadenie. Ak na marketing nemáte čas, obráťte sa na externé firmy a agentúry, ktoré vám s ním pomôžu a neodtrhnú ho od vášho podnikania. Bez funkčného marketingu váš biznis jednoducho nedokážete škálovať, hlavne v prípade problémov a ťažkých časov.

3. Chýba vám marketingová expertíza.

Čas na marketing síce máte, no adekvátne skúsenosti k vytvoreniu a následnej realizácii marketingových stratégií už nie. Práve chýbajúce know-how či nedostatočné personálne zabezpečenie je bežným javom u tzv. greenfield projektov (projektov na zelenej lúke). Klient či investor má nápad a tím ľudí, no chýba mu expertíza — čo, ako a kedy urobiť, a v akom poradí.

4. Vaše podnikanie po rozbehnutí stagnuje.

To, čo vám v začiatkoch biznisu fungovalo, prestáva fungovať, a vy neviete prečo. Ako teda ďalej? Hĺbková analýza od tímov, ktoré sa venujú analýzam trhov, konkurencie a spotrebiteľov v rôznych segmentoch, vám vždy ukáže vaše možnosti. Správnym smerom vás na jej základe nasmeruje detailne rozpracovaný business model, finančný plán či biznisová a marketingová stratégia.

5. Stojíte pred veľkým rozhodnutím alebo zmenou v biznise.

Máte pred sebou významné rozhodnutie, ktoré radikálne zmení váš biznis model. Či už ide o zmenu monetizácie produktu (napr. z bezplatného na SaaS — softvér ako služba) alebo zmenu cieľovej skupiny, kreatívy či otváranie nového trhu, aj pri takýchto zmenách je dobré mať skúsených konzultantov, ktorí vám vedia poradiť.

6. Vaše aktivity negenerujú dostatok leadov.

Lead je označenie pre potenciálneho zákazníka, ktorý má záujem o váš produkt alebo službu, a v minulosti už reagoval na vaše aktivity. Z marketingového hľadiska sa nachádza vo fáze s veľkou šancou nakúpiť. Je preto potrebné ho o tom presvedčiť. Ak vaše aktivity negenerujú dostatok leadov, mali by ste to zmeniť k lepšiemu. Niekedy pomôže zmena kreatívy, inokedy lepšie definované USP, využitie nových marketingových kanálov či predefinovanie cieľovej skupiny. Viete, čo potrebujete vy?

7. Vaše aktivity nevytvárajú z leadov vašich zákazníkov.

Dostatok leadov síce máte, no máloktorý z nich sa stáva vaším zákazníkom. Vaše aktivity sú teda nedostatočné, pretože vaše leady sa nepretavujú do reálnych predajov (dealov). Veľakrát sa aj jeden nepremenený deal môže rovnať finančným problémom.

8. Uvádzate nový produkt alebo službu na známy trh.

Produkt alebo službu máte jasne definovanú, no neviete ako ďalej. Potrebujete pomôcť s ich úspešným uvedením na trh. Správne definovaná a načasovaná rollout stratégia je kľúčovým aspektom. Ako to však urobiť tak, aby to stálo najmenej energie a prinieslo najväčšie možné výsledky?

9. Vstupujete s produktom alebo službou na nové a neznáme trhy.

Trh, na ktorom váš produkt alebo služba pôsobí, už dobre poznáte. Radi by ste s nimi však vstúpili aj na nové trhy. Ako penetrovať na nové trhy, ako si získať nových zákazníkov od vašej konkurencie a ako vybudovať značku si vyžaduje dobre premyslenú stratégiu a presne mierené aktivity.

10. Neviete vaše podnikanie odlíšiť od konkurencie.

Ak sa neviete dostatočne odlíšiť od vašej konkurencie, získavate nad ňou výhodu len pri dumpingovej cene — a teda cene, ktorá je stále nižšia ako konkurenčná, čo je z dlhodobého hľadiska menej šťastnou stratégiou.

11. Máte v biznise nového konkurenta.

Biznis máte zabehnutý, no na váš trh náhle vstúpil nový konkurent. Je dostatočne silný, nakoľko začína s čistým štítom, má silný marketingový rozpočet a dobre nastavené procesy. Ako by ste mali zareagovať? Stať sa môže napríklad aj to, že o novom konkurentovi neviete, len zaznamenávate predraženie marketingových aktivít a zníženie tržieb. Aký vplyv budú mať konkurenčné sily na vaše podnikanie?

12. Vaše podnikanie nemá stanovené ciele.

Viete, čo, kedy a ako dosiahnuť? Ak chcete dosiahnuť významné úspechy, oplatí sa mať stanovené ciele (tzv. OKRs) a dobrý vyhodnocovací systém s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (tzv. KPIs). Práve takto budete vedieť vyhodnocovať kritické dáta a napredovať. Identifikovať a zbierať správne údaje však nie je vždy jednoduché. Ešte náročnejšie je ich roztriediť, rozsegmentovať, analyzovať a pripraviť akčné kroky.

13. Spolupracujete s marketingovými dodávateľmi, no ich výstupom nerozumiete.

Pri spolupráci s marketingovými dodávateľmi, ako sú napríklad reklamné agentúry, častokrát dochádza k absencii kľúčových vstupov pri briefovaní zo strany klienta alebo k nedostatočnému doručeniu výstupov zo strany agentúry. To, čo častokrát chýba, je práve expertíza a skúsenosti marketingového manažéra. V takýchto prípadoch je dobré zorientovať sa a pochopiť potrebné premenné, aby ste vedeli, do čoho investujete vaše peniaze, či ich investujete správne a aké sú riziká a benefity.

Je dôležité, aby ste stratégiám a marketingu rozumeli.

Ako konzultanti Row & Slide pomáhame klientom rozumieť procesom, nástrojom a marketingu ako takému, a aplikujeme ho do širšieho kontextu ich biznisu. Odovzdávame im naše vedomosti a vysvetľujeme im všetky vznikajúce súvislosti.

Vďaka dlhoročnej marketingovej expertíze naprieč rôznymi segmentmi, firmami či projektami im pomáhame vytvárať obchodné a marketingové stratégie, nastavovať kampane a marketingové kanály, aby priamo podporovali dosiahnutie ich biznisových cieľov. Náš prístup je postavený predovšetkým na vzájomnej spolupráci, čo robí z našich klientov rovnocenných partnerov.

Uvedomujeme si však, že aj keď biznisová alebo marketingová konzultácia vie byť veľmi nápomocná, nie vždy je pre klienta vhodná. O tom vám však prezradíme viac v našom ďalšom článku.

Ak chcete aj vy vyskúšať bezplatnú nezáväznú konzultáciu, kde rozoberieme problémy a potreby vášho biznisu, kontaktujte nás na smetuprevas@rowslide.com

--

--

Row & Slide Consulting

Sme Row & Slide a spájame dva kľúčové svety — marketing a biznis. Ako tím špecialistov na marketingové stratégie, budovanie značky a tvorbu digitálnych produkt