3. ambiciózny rok je pred nami

Ako Row & Slide máme za sebou 2 roky úspešnej existencie. Našu marketingovú agentúru sme ako blízki priatelia vybudovali s cieľom vytvárať pre klientov v oblasti marketingu trvalú hodnotu a merateľné výsledky.

Odvtedy je spokojnosť a každá nová spolupráca pre celý náš tím najsilnejšou motiváciou posúvať sa vpred. Máme za sebou ďalší rok plný výziev, počas ktorého sa nám toho podarilo naozaj veľa. :)

Čo sa nám v roku 2022 podarilo?

  • Pomohli sme s marketingom ďalším 30-tim klientom.

Rok 2022 bol pre nás poriadna jazda. Sme zvedaví, aké výzvy nám prinesie ten ďalší. Do nového roku si preto dávame niekoľko ambicióznych predsavzatí.

Aké sú naše predsavzatia na rok 2023?

  • Aj naďalej rozvíjať a zlepšovať náš tím v kľúčových oblastiach našich klientov.

Ďakujeme všetkým za prejavenú dôveru a tešíme sa na všetko, čo nám 3. rok našej existencie prinesie. :)

--

--

Sme Row & Slide a spájame dva kľúčové svety — marketing a biznis. Ako tím špecialistov na marketingové stratégie, budovanie značky a tvorbu digitálnych produkt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Row & Slide Consulting

Sme Row & Slide a spájame dva kľúčové svety — marketing a biznis. Ako tím špecialistov na marketingové stratégie, budovanie značky a tvorbu digitálnych produkt