Row & Slide Consulting
6 min readMay 23, 2023

Návod ako vylepšiť pozíciu v Google pomocou On-Page SEO

Nie ste spokojný s pozíciou vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch? K tomu, aby vyhľadávače vašu stránku považovali za relevantnejšiu a smerodajnejšiu v porovnaní s konkurenciou, musíte vylepšiť SEO (Search Engine Optimization).

Čo je to SEO?

Ide o neustály proces optimalizácie webovej stránky s cieľom zlepšiť jej viditeľnosť a pozíciu vo vyhľadávačoch, ako sú Google, Bing a Yahoo, a tým prirodzene zvýšiť počet neplatených (organických) návštev vedúcich k zvýšeniu príjmov a konverzií. Zahŕňa v sebe výskum kľúčových slov, tvorbu a optimalizáciu kvalitného obsahu a štruktúry webovej stránky, budovanie spätných odkazov z iných webov, technické zlepšovanie webovej stránky a pravidelné analýzy a reporting.

Poznáme 3 oblasti SEO: On-Page SEO, Off-Page SEO a technické SEO.

V našom článku vám podrobnejšie priblížime odporúčania pre On-Page SEO, ktorými môžete vylepšiť pozíciu vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch.

Odporúčania pre On-Page SEO

 1. Analyzujte kľúčové slová

SEO nie je jednoduchá záležitosť a každá z jej oblastí si vyžaduje ozajstnú dôslednosť. K On-Page optimalizácii vašej webovej stránky preto pristúpte až po dôslednej analýze kľúčových slov, ktorá vám dá prehľad o tom, čo a v akej forme ľudia vo vyhľadávačoch hľadajú.

 • Odkiaľ získať kľúčové slová? Zdrojov je pomerne veľa. Kľúčové slová viete získať z vlastných nápadov, konkurenčných webov, Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Google Keyword Plannera či z nástrojov na automatické dopĺňanie, ako sú Keywoord Tool alebo Ubersuggest. Možnosť automatického dopĺňania ponúka aj samotný Google a na konci SERPu nájdete ďalšie návrhy v podobe príbuzných výrazov.
 • Aké kľúčové slová si vybrať? Zamerajte sa na najvhodnejšie kľúčové slová, ktoré sú pre vaše podnikanie relevantné, konkurencieschopné a vyhľadávané v dostatočnom objeme, aby dokázali priviesť návštevníkov na vašu webovú stránku. Nesústreďte sa len na všeobecné výrazy (zásnubný prsteň, nábytok), vyšší konverzný potenciál majú aj tzv. long-tailové slová (zásnubný prsteň s pravým diamantom, nábytok z masívu).

2. Vypracujte audit obsahu a On-Page SEO faktorov vašej stránky

Aby ste optimalizáciou On-Page SEO faktorov dosiahli želaný efekt, musíte poznať ich aktuálny stav. Venujte preto dostatočnú pozornosť hĺbkovému auditu obsahu vašej webovej stránky, ktorým identifikujete jej silné stránky a nedostatky.

V rámci obsahovej časti by mal váš audit analyzovať:

 • logickosť štruktúry a relevantnosť obsahu vašich vstupných stránok podľa viacerých faktorov, ako sú napr. kľúčové slová či vyhľadávanosť,
 • štruktúru obsahovej časti webovej stránky, ako sú napr. sekcie — o nás, blog, rozhovory, prípadové štúdie, často kladené otázky a pod.),
 • vyplnenie, jedinečnosť a správnu dĺžku meta titulkov vstupných stránok, a použitie relevantných kľúčových slov,
 • správne hierarchické usporiadanie nadpisov s využitím kľúčových slov,
 • vyplnenie, duplicitu a správnu dĺžku meta popisov,
 • vyplnenie alternatívnych popisov a názvov obrázkov.

3. Optimalizujte titulky, nadpisy, meta popisy stránok a popisy obrázkov

Meta titulky, nadpisy, meta popisy stránok a alternatívne popisy obrázkov sa zapisujú v zdrojovom kóde webovej stránky a sú dôležitými prvkami SEO. Mali by byť unikátne pre každú podstránku (alebo obrázok) a obsahovať kľúčové slová prislúchajúce danej stránke, obrázku, resp. vyhľadávaným frázam.

Zapisujte ich tak, aby boli zrozumiteľné s dostatkom kľúčových informácií, vďaka ktorým čitateľ vie, aký obsah môže na danej stránke (obrázku) očakávať. Kľúčové slová a dôležité informácie uvádzajte vždy na začiatku, nakoľko Google môže počty znakov v budúcnosti zmeniť. Okrem týchto všeobecných odporúčaní sa pridržiavajte aj špecifických odporúčaní, konkrétnych pre titulky, nadpisy, meta popisy stránok a alternatívne popisy obrázkov.

 • Titulky (Meta Title Tags) na stránkach nevidieť. Zobrazujú sa v hornom pruhu alebo v pruhu karty webového prehliadača. V zdrojovom kóde sa zapisujú ako: <title>Tu sa zadáva meta titulok | rowslide.sk</title>. Titulky stránok by mali byť čo najkratšie v rozsahu 45–55 znakov, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazili celé, alebo sa zobrazila ich podstatná časť. Na ich konci pridajte aj názov domény alebo spoločnosti mimo limitu znakov pre zvýšenie povedomia o značke. Titulky by mali byť statické a s logickou štruktúrou (domovská stránka je nadradená kategóriám, kategórie sú nadradené produktom atď.). Dôležité je, aby mali jednotný variant URL. Google totiž považuje stránky za odlišné, ak je konci URL lomka alebo nie. Ak už na webe existujú oba varianty s rovnakým obsahom, je potrebné ich na seba presmerovať.
 • Nadpisy a podnadpisy (Headings H1 — H6) pomáhajú vyhľadávačom rozpoznať, čoho sa dané stránky týkajú. V zdrojovom kóde sa zapisujú takto: <h1>Tu sa zadáva nadpis | rowslide.sk</h1>. Štruktúrované nadpisy a podnadpisy by mali mať rozsah 55–60 znakov. Mali by obsahovať správne heading tagy s logickou štruktúrou pre tvorbu logického a ľahko pochopiteľného obsahu (H1 pre hlavný nadpis, H2 pre podnadpisy, H3 pre podnadpisy ďalšej úrovne, atď). Zároveň je dôležité, aby boli na stránke zobrazené a nie skryté.
 • Meta popisy (Meta Descriptions) sa vždy zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania a môžu zvýšiť mieru preklikov. V zdrojovom kóde sa zapisujú takto: <meta name=”description” content=”Tu sa zadáva meta popis”>. Meta popisy by mali mať rozsah do 155 znakov. Je však dôležité si uvedomiť, že Google môže v prípade článkov na začiatku meta popisu zobraziť aj dátum publikovania, a teda zobrazí tak o cca. 15 znakov menej. Zároveň by mali byť atraktívne, aby motivovali k prekliku, ako aj pravidelne testované a optimalizované, aby sa miera preklikov prirodzene zvyšovala.
 • Alternatívne popisy pre obrázky a názvy obrázkových súborov (Alt descriptions / Alt texts) sa zobrazujú návštevníkom s nenačítanými obrázkami, a to vo výsledkoch vyhľadávania obrázkov aj priamo vo webových stránkach. Slúžia aj ako popisy pre nevidiacich. V zdrojovom kóde sa zapisujú takto: <img src=”https://www.rowslide.sk/images/nazov-obrazku.jpg" alt=”Tu sa zadáva popis obrázka” />. Alternatívne popisy obrázkov by mali mať rozsah do 125 znakov, a je ideálne ich pravidelne testovať a optimalizovať pomocou kľúčových slov, aby ste sa uistili, že sú presné a informatívne. Pri názvoch obrázkových súborov nezabúdajte na vypĺňanie bez diakritiky a špeciálnych znakov, veľkých písmen, podrtžníkov, interpunkcie a hashtagov, a vždy s medzerami nahradenými spojovníkmi (-).

4. Vytvorte a aktualizujte vaše štruktúrované dáta

Štruktúrované dáta (Rich Snippets) sú výsledky vyhľadávania, ktoré zobrazujú dáta navyše vo forme obrázkov, hodnotenia obsahu hviezdičkami, cien tovaru a pod. Pomáhajú rozpoznať relevantnosť webovej stránky k danému vyhľadávaniu a môžu zvýšiť mieru preklikov na stránku.

Vytvorte ich v nasledujúcich krokoch:

 • Identifikujte typ obsahu vašej stránky na zvýraznenie (produkt, recenzia a pod.).
 • Použite štruktúrovaný značkovací jazyk, ako je schema.org, na označenie vybraných prvkov z vašej stránky.
 • Skontrolujte správnosť implementovania značkovacieho jazyka pomocou nástroja Google pre testovanie štruktúrovaných údajov alebo podobných nástrojov.
 • Uistite sa, že vaše štruktúrované dáta sú presné a relevantné pre čitateľov.
 • Monitorujte ich vo výsledkoch vyhľadávania pomocou Google Search Console pre detekciu chýb a problémov.
 • Pravidelne ich aktualizujte, aby stále zodpovedali obsahu vašej webovej stránky.

5. Vytvorte a aktualizujte Open Graph meta dáta

Open Graph meta dáta ovplyvňujú zobrazenie stránky na sociálnych sieťach. Môžu zvýšiť mieru preklikov a priviesť na stránku viac návštevníkov. V HTML sa zapisujú takto:

<meta property=”og:title” content=”Váš názov tu”>

<meta property=”og:description” content=”Váš popis tu”>

<meta property=”og:image” content=”image.jpg”>.

Vytvorte ich v nasledujúcich krokoch:

 • Identifikujte obsah vašej stránky, ktorý chcete zdieľať na sociálnych sieťach (článok, produkt a pod.)
 • Použite Open Graph Protokol na špecifikáciu názvu, popisu, obrázku a ďalších informácií o obsahu pomocou OG meta značiek.
 • Pridajte OG meta značky do hlavičky HTML kódu.
 • Uistite sa, či sú OG meta značky relevantné k obsahu stránky a atraktívne.
 • Skontrolujte správnosť implementovania OG meta značiek pomocou Facebook Sharing Debugger, Twitter Card Validator alebo podobných nástrojov na detekciu chýb.
 • Pravidelne ich aktualizujte, aby boli relevantné aj pri zmene obsahu stránky.

6. Monitorujte účinnosť vašej SEO stratégie

Dostatočnú pozornosť venujte aj pravidelným analýzam a reportingu. Analýza kľúčových slov a výkonu vyhľadávania vám umožní vidieť, ako funguje vaša webová stránka v porovnaní s konkurenciou, a ako je možné ešte viac vylepšiť vaše výsledky vyhľadávania.

Kľúčovými ukazovateľmi účinnosti SEO stratégie v organickom vyhľadávaní sú:

 • pozície pre vybrané kľúčové slová,
 • návštevnosť webovej stránky,
 • získané konverzie (formuláre, leady),
 • organická miera prekliku (click through rate),
 • miera odchodov na danej stránke (bounce rate).

Pravidelný reporting vám pomôže identifikovať silné a slabé stránky vášho webu, zlepšiť jeho celkový výkon a získavať na neho neplatenú (organickú) návštevnosť. Tú môžete v dlhodobom horizonte sledovať v Google Analytics alebo pomocou nástroja Ahrefs.com.

SEO neprináša výsledky zo dňa na deň

SEO je dlhodobý a neustály proces, ktorý však neprináša okamžité výsledky. Aj napriek tomu je každé jedno SEO vylepšenie obrovskou príležitosťou získať lepšiu pozíciu v Google a zvýšiť vašu organickú návštevnosť.

Row & Slide Consulting

Sme Row & Slide a spájame dva kľúčové svety — marketing a biznis. Ako tím špecialistov na marketingové stratégie, budovanie značky a tvorbu digitálnych produkt