V akých situáciách marketingových konzultantov nutne nepotrebujete

Row & Slide Consulting
3 min readMay 23, 2022

--

Biznisová a marketingová konzultácia vie byť pre vaše podnikanie veľmi nápomocná. Situácie, v ktorých by ste ju mali využiť, sme spísali v predošlom článku. Nie vždy je však pre klienta vhodná a nutná, preto je dôležité poukázať aj na situácie, v ktorých by ste využitie konzultantských služieb mali naozaj dôsledne zvážiť.

  1. Veríte, že konzultácia vám prinesie rýchle zázraky.

Klienti majú často predstavu, že odborná konzultácia ich problému bude pre ich podnikanie instatným riešením, ktoré ich za pár tisíc naštartuje do čísel konkurencie. Ide však o mylnú predstavu, nakoľko len analýza, identifikácia problému, hľadanie a implementácia riešenia, testovanie a ďalšie procesy trvajú niekedy 3–6 mesiacov. Marketing a biznis je proces, alebo ako vraví Simon Sinek, “Nekonečná hra”, kde je nutné neustále hľadať riešenia na rýchlo meniaci sa trh a jeho potreby.

2. Ako výstup spolupráce očakávate len zlepšenie marketingu.

Áno, sú aj prípady, kedy na zlepšenie predajov a efektívnejšie dosahovanie biznisových cieľov stačí strategické uchopenie marketingových aktivít. V praxi sa však vyskytujú len sporadicky. Výsledkom spolupráce s konzultačnou firmou býva častokrát aj úprava celkovej stratégie firmy či úprava biznis modelu. To si vyžaduje investície aj do iných oblastí biznisu, než je samotný marketing. Pokiaľ na to firma nie je pripravená, je lepšie spoluprácu s konzultantmi dôkladne zvážiť.

3. Biznisovým a marketingovým konzultantom nedostatočne dôverujete.

Pre správne implementovanie strategických riešení a zmien je potrebná vzájomná spolupráca založená na dôvere a dobrých vzťahoch. Marketing nie je len o singulárnych riešeniach danej situácie. Nejde len o jeden problém s jedným riešením. Ide o proces s dlhodobou investíciou trvajúci niekedy aj niekoľko mesiacov. ​Pri spolupráci s konzultantmi dostávate nezávislú a nezaujatú expertízu, ktorá nie je limitovaná len na váš biznis a oblasť podnikania. Konzultanti majú skúsenosti a know-how z rôznych oblastí a segmentov, ako aj z rôznych fáz rozvoja firiem a projektov. Ak nie ste pripravení a otvorení návrhom a odporúčaniam, ktoré nie sú v súlade s vašimi očakávania, konzultačný partner pre vás pravdepodobne nebude veľkým prínosom.

Základom je vzájomná a partnerská spolupráca.

Pri hľadaní správnych riešení a stratégií je dôležité zodpovedať množstvo vstupných otázok. Aj preto na úvodných stretnutiach s klientom najprv formulujeme otázky, a potom k nim hľadáme odpovede. Len spoločnou analýzou dokážeme zosúladiť všetky vstupy tak, aby boli ideálnou pôdou pre tvorbu a realizáciu konkrétnych stratégií a riešení.

Aj preto je spolupráca pre nás vždy obojstranná a rovnako aktívny prístup očakávame aj od našich klientov. Práve to z nás robí rovnocenných partnerov.

Ak chcete spoznať odlišnosť nášho prístupu, vyskúšajte bezplatnú nezáväznú konzultáciu, kde rozoberieme problémy a potreby vášho biznisu. Kontaktujte nás na smetuprevas@rowslide.com Tešíme sa na spoluprácu.

--

--

Row & Slide Consulting

Sme Row & Slide a spájame dva kľúčové svety — marketing a biznis. Ako tím špecialistov na marketingové stratégie, budovanie značky a tvorbu digitálnych produkt